جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار گوناگون ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را باید از وقایعی دانست که به ندرت اتفاق می افتند. در سال گذشته شاهد خورشید گرفتگی کامل بودیم که از سراسر آمریکا قابل مشاهده بود. امس

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

عبارات مهم : آمریکا

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را باید از وقایعی دانست که به ندرت اتفاق می افتند. در سال گذشته شاهد خورشید گرفتگی کامل بودیم که از سراسر آمریکا قابل مشاهده بود. امسال نیز ماه گرفتگی کامل ماه آبی رخ می دهد.

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

در سال 2017 خورشید گرفتگی کامل (کسوف) رخ داد و مردم ایالات متحده آمریکا توانستند این واقعه را به آسانی مشاهده کنند. بسیاری از افراد بعد از این پدیده، منتظر اتفاقی مشابه هستند. در حالی که مردم آمریکا جهت مواجهه دوباره با خورشید گرفتگی کامل باید تا سال 2024 صبر کنند، در سال 2018 می توانند شاهد اتفاق جالب دیگری باشند.

در تاریخ 31 ژانویه، ماه گرفتگی کامل (خسوف) رخ می دهد. علت خاص بودن این خسوف را باید مرتبط به ماه آبی دانست. ماه آبی اصطلاحی بوده که به سومین قرص کامل ماه در فصل هایی که علی رغم معمول چهار بار به جای سه بار قرص کامل ماه به چشم می خورد، اطلاق می شود. آخرین بار این پدیده در سال 1866 رخ داده است و در 2018 بعد از بیش 150 سال می توانیم شاهد آن باشیم. شهروندان آمریکا می توانند در سال 2028 دوباره این پدیده را مشاهده کنند.

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را باید از وقایعی دانست که به ندرت اتفاق می افتند. در سال گذشته شاهد خورشید گرفتگی کامل بودیم که از سراسر آمریکا قابل مشاهده بود. امس

بر اساس گزارشی از Space.com، تمامی شهروندان آمریکایی قادر به مشاهده ماه گرفتگی به صورت کامل نیستند. افرادی که در کشورهای آسیا میانه و شرق این قاره همانند اندونزی، نیوزیلند و بخش هایی از استرالیا سکونت دارند، به خوبی می توانند شاهد این خسوف باشند.

ساکنان آلاسکا، هاوایی و شمال غربی کانادا قادر به مشاهده این ماه گرفتگی به صورت کامل هستند. افرادی که در قسمت شرقی آمریکای شمالی و همچنین آمریکای مرکزی زندگی می کنند، موقعیت مناسبی جهت خسوف ندارند.

در 31 ژانویه ماه گرفتگی کامل ماه آبی رخ می دهد و جهت مشاهده دوباره آن باید تا 31 دسامبر سال 2028 صبر کنید. اگر کودک و یا جوان باشید، می توانید جهت بار سوم با این پدیده نادر در 31 ژانویه سال 2037 روبرو شوید و از آن لذت ببرید.

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

وبسایت کلیک

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را باید از وقایعی دانست که به ندرت اتفاق می افتند. در سال گذشته شاهد خورشید گرفتگی کامل بودیم که از سراسر آمریکا قابل مشاهده بود. امس

واژه های کلیدی: آمریکا | مشاهده | ژانویه | آمریکایی | ماه گرفتگی | خورشید گرفتگی | اخبار گوناگون

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

ماه گرفتگی آبی بعد از 150 سال در 31 ژانویه!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz