جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

تحقیق دانشمندان سوئدی نشان می دهد گیاه های با ترشح سیگنال های شیمیایی زیر خاک یکدیگر را به رشد تشویق می کنند. 

گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

عبارات مهم : تشویق

تحقیق دانشمندان سوئدی نشان می دهد گیاه های با ترشح سیگنال های شیمیایی زیر خاک یکدیگر را به رشد تشویق می کنند.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، تحقیقی تازه نشان می دهد گیاه های از طریق مجموعه ای از سیگنال های زیرزمینی به همسایگان خود الهام می کنند تا رشد کنند.

محققان دانشگاه علوم کشاورزی اوپسالا در سوئد متوجه شده است اند دانه های ذرت از طریق سیگنال های شیمیایی که در دل خاک به سمت ریشه گیاه های اطراف پرتاب می شود، با آنها ارتباط برقرار می کنند.

گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

این ترشحات شیمیایی قدرتمند به دانه ها نشان می دهد همسایگانشان از یک خانواده یا غریبه هستند. همچنین به این همسایگان کمک می کنند رشدشان را برنامه ریزی کنند.

ریشه گیاه های به سمت مناطق ساکت تر خاک رشد می کند تا از مسابقه با گیاه های اجتناب کند و همزمان اندازه برگ هایشان را به حداکثر برسانند.

تحقیق دانشمندان سوئدی نشان می دهد گیاه های با ترشح سیگنال های شیمیایی زیر خاک یکدیگر را به رشد تشویق می کنند. 

به هرحال دانشمندان جهت درک بهتر تاثیرگذاری گیاه های بر رشد، دیگر دانه ها را با یک برس کوچک نوازش کردند تا لمس برگ گیاه های نزدیک را شبیه سازی کنند. آنها تغییراتی در گیاه های نزدیک را جستجو و مواد شیمیایی ترشح شده است از ریشه هر دانه را جمع آوری کردند. در مرحله بعد آنها را به محلول رشد انتقال یافته کردند.

هنگامیکه دانشمندان دانه های تازه را در این محلول پرورش دادند، گیاه های با هدایت منابع خود به رشد برگ های زیاد و ریشه های کمتری، به این روند تصویر العمل نشان دادند.

این امر نشان می دهد گیاه های در وقت مسابقه با یکدیگر به پرورش برگ های بزرگتر اهمیت بیشتری می دهند. این امر به آنها کمک می کند نور خورشید بیشتری جذب کنند و زنده بمانند.

گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

واژه های کلیدی: تشویق | سیگنال | شیمیایی | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz