جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است / داریوش قنبری

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده است جهت تکنولوژی اطلاع رسانی، جواب

تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است / داریوش قنبری

داریوش قنبری: تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است

عبارات مهم : داریوش

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده است جهت تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند. داریوش قنبری فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس اعتقاد است تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ خبر رسان تلگرام را بگیرد، مدیر جمهور است.

قنبری در گفتگو با عصرخبر اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده است جهت تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند. داریوش قنبری فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس اعتقاد است تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ خبر رسان تلگرام را بگیرد، مدیر جمهور است.

تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است / داریوش قنبری

داریوش قنبری گفت: در جمهوری اسلامی، انقدر تصمیم گیری ها پیچیده است که به نوعی مراکز متعدد می توانند آن را انجام دهند. مدیر جمهور ولی جایگاه خاص ای با توجه به اختیاراتش دارد و اگر بخواهد می تواند، جلوی محدودیت ها را بگیرد و مانع از آن بشود.

وی تاکید کرد: روحانی به لحاظ حقوقی جایگاهی دارد که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد. هنگامی که مراکز دیگری ورود کنند، وزیر ارتباطات نمی تواند کاری کند و به تنهایی کاری از دستش بر بیاید، مگر اینکه حمایت مدیر جمهور را داشته باشد.

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده است جهت تکنولوژی اطلاع رسانی، جواب

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده است جهت تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند.

وی افزود: اینگونه راه ها، راه هایی هستند که در سراسر دنیا بی نتیجه بوده هست. ما هم یک زمانی با تکنولوژی اطلاعات و ابزارهای تازه اطلاع رسانی مثل ماهواره برخورد کردیم، ولی بی نتیجه بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم فیلترینگ جواب نخواهد داد و به جایی نخواهد رسید و فقط مطرح شدن آن در مجموع، یک صورت منفی از ما می تواند در حوزه بین المللی ترسیم می کند و بهانه ای به مخالفان کشور می دهد. باتوجه به وعده های اقای روحانی به مصلحت نیست فیلترینگ خبر رسان تلگرام اعمال شود.

تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است / داریوش قنبری

واژه های کلیدی: داریوش | محدودیت | فیلترینگ | تکنولوژی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz