جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار حوادث بعد از خیانت به همسرم،نه مردی که با او رابطه داشتم تحویلم می گیرد،نه فرزندانم / زن در دادگاه

چندی پیش مردی با مراجعه به دادگاه شکایت کردکه همسرش به او خیانت می‌کند و با مرد بیگانه‌ای رابطه دارد.

زن در دادگاه:بعد از خیانت به همسرم،نه مردی که با او رابطه داشتم تحویلم می گیرد،نه فرزندانم

عبارات مهم : ایران

چندی پیش مردی با مراجعه به دادگاه شکایت کردکه همسرش به او خیانت می کند و با مرد بیگانه ای رابطه دارد.

کشور عزیزمان ایران نوشت:بدین ترتیب زن جوان دستگیر شد و به رابطه سیاهش اعتراف کرد. ولی مأموران با وجود تجسس های گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری متهم نشدند و نتوانستند ردپایی از این شیطان صفت پیدا کنند.

با این حال زن جوان هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت – مستشار دادگاه- پای میز محاکمه ایستاد و به طور غیرعلنی محاکمه شد.

بعد از خیانت به همسرم،نه مردی که با او رابطه داشتم تحویلم می گیرد،نه فرزندانم / زن در دادگاه

در شروع جلسه او که از رابطه پنهانی اش پشیمان بود گفت مدت زیادی بود که شوهرم به من هیچ توجهی نداشت و من هم به خاطرخشم و خشم و انتقام از شوهرم با مرد غریبه ای دوست شدم. و…به همین خاطر خانواده ام و پدر و مادرم مرا از خود راندند، شوهرم نیزمدتی قبل طلاقم داد و حالا دیگر هیچ پشت وپناهی ندارم و بسختی روزها و شب هایم را می گذرانم و از سه فرزندم دور مانده ام. مرد مورد علاقه ام نیز مرا رها کرد و به محل نامعلومی رفت.

پس از بیانات زن جوان، قضات وارد شور شدند تا حکم ارزش را راجع به زن خیانتکار صادر کنند.

چندی پیش مردی با مراجعه به دادگاه شکایت کردکه همسرش به او خیانت می‌کند و با مرد بیگانه‌ای رابطه دارد.

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | خیانت به همسر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz