جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار اجتماعی راهکار نماینده مجلس به دانش آموزان جهت جلوگیری از تعرض های جنسی

محمدمهدی زاهدی درپی ماجرای تعرض جنسی در دبیرستان غرب تهران، راهکار جالبی جهت جلوگیری از این اتفاقات ارائه کرد.

راهکار نماینده مجلس به دانش آموزان جهت جلوگیری از تعرض های جنسی

راهکار نماینده مجلس به دانش آموزان جهت جلوگیری از تعرض های جنسی

عبارات مهم : تهران

محمدمهدی زاهدی درپی ماجرای تعرض جنسی در دبیرستان غرب تهران، راهکار جالبی جهت جلوگیری از این اتفاقات ارائه کرد.

به گزارش سرپوش، «محمدمهدی زاهدی» نماینده مجلس درپی ماجرای تعرض جنسی در دبیرستان غرب تهران، جهت حل این مسئله و جلوگیری از راهکاری ارائه کرد.

راهکار نماینده مجلس به دانش آموزان جهت جلوگیری از تعرض های جنسی

نماینده مجلس گفت: هنگامی که دانش آموزان مورد تعرض قرار گرفتند و نتوانستند عنوان را به خانواده های خود اعلام کنند، می توانند به مجلس تلفن کرده و عنوان آزار جنسی را گزارش دهند.

واژه های کلیدی: تهران | جلوگیری | دبیرستان | نماینده مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz